ようこそ東川町へ

คำปฏิญาณ

เมืองแห่งภาพถ่าย

ความประทับใจมักเกิดขึ้นจากการพบเจอกันระหว่าง “คนกับธรรมชาติ” “คนกับวัฒนธรรม” “คนกับคน”
ในช่วงเวลานั้น หากมีกล้องซักตัว คนเหล่านั้น ก็จะสามารถเก็บความประทับใจนั้นไว้ และส่งต่อ แลกเปลี่ยนความประทับใจเหล่านั้นไปให้หลากหลายผู้คนได้
ผลจาก “การพบเจอ” กับ “รูปถ่าย” ก็ทำให้ได้รู้ว่าการสื่อสารและคำพูดที่ร้อยเรียงของกวีได้เปลี่ยนแปลงไป
ตัวผมเอง ที่ได้เกิดที่เมืองนี้ ก็อยากจะถ่ายทอดความประทับใจสุดแสนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม พืชพรรณ สัตว์ต่างๆ และยังอยากที่รักษาสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหล่านี้ ที่บรรพบุรุษได้มอบให้ไว้ ให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของพื้นที่แห่งนี้ เราพร้อมแล้วที่จะเปิดสิ่งเหล่านี้ให้โลกได้รับรู้ พร้อมกับจิตใจที่บอกว่า เราเป็นเมืองที่ “เหมาะแก่การถ่ายรูปที่ดี”และก็จะสร้างเมืองนี้ไปด้วยกัน
ที่นี่คือเมือง ฮิกาชิคาว่า “เมืองแห่งภาพถ่าย”ได้เกิดขึ้นให้โลกได้รู้จักแล้ว

1มิถุนายน 1985 เมืองฮิกาชิคาว่า คามิคาว่า ฮอกไกโด

คำประกาศเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมภาพถ่าย

คำปฏิญาณ

ในช่วงนั้น ประเทศกำลังประสบปัญหาคือมีประชากรลดลงและมีพื้นที่แออัด เมืองฮิกาชิคาว่าจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการพัฒนาประเทศโดยสร้างวัฒนธรรมเมืองแห่งภาพถ่าย

เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีสำหรับยุคนี้ กล่าวคือ เป็นเมืองที่เหมาะสมที่จะอาศัยอยู่

 • ※สังคมที่ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของธรรมชาติ
 • ※การใช้ชีวิตในเมืองแห่งวัฒนธรรมการถ่ายภาพ
  สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับทั้งภายในและนอกประเทศ
  รักษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  แลกเปลี่ยนกับชาวต่างขาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงรูปถ่ายกับชาวโลก โดยเป็นพื้นที่ที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมการถ่ายรูปเป็นสำคัญ โดยมีหัวใจที่ว่า “สะท้อน เก็บไว้ บอกต่อ”

ประวัติความเป็นมา
 • ประกาศตนเป็น “เมืองแห่งภาพถ่าย” เมื่อ30ปีก่อน มีนโยบายสร้างคนและสร้างการใช้ชีวิตจากวัฒนธรรมการถ่ายรูป
 • เปิดแกลลอรี่ของเมือง จัดงานเทศกาลภาพถ่ายและแคมป์สอนถ่ายภาพ เป็นต้น โดยได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาพถ่ายมานานกว่า30ปีแล้ว
 • มีของมีค่าหลายอย่างที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการถ่ายรูปที่เก็บรวบรวมอยู่ที่เมืองนี้ เช่น รางวัลภาพถ่ายของเมือง, หนังสือ, กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
 • ไม่เพียงแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศผ่านวัฒนธรรมการถ่ายรูปมากว่า30ปี

คำประกาศตนเป็นเมืองหลวงแห่งภาพถ่าย

ปี1985เมืองฮิกาชิคาว่าได้ประกาศตนเป็น “เมืองแห่งภาพถ่าย” ที่ที่เกิดความประทับใจจากการพบกันของ “คนกับธรรมชาติ” “คนกับวัฒนธรรม” “คนกับคน” โดยได้จัดกิจกรรมและพัฒนาเมืองโดยผ่านวัฒนธรรมการถ่ายรูป กว่า30ปีที่พวกเราได้ทุ่มเทให้กับ “วัฒนธรรมการถ่ายรูป” ถือเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวเมืองฮิกาชิคาว่า

พวกเราหวังว่า เมืองเล็กๆเมืองนี้จะสามารถเชื่อมโยงกับภาพถ่ายทั้งโลกได้ เมื่องเล็กๆนี้ จะสามารถออกไปพบปะผู้คนในโลกได้ เมื่องเล็กๆนี้จะสามารถสร้างรอยยิ้มให้โลกใบนี้ได้ ผ่าน “วัฒนธรรมการถ่ายรูป”

เมืองฮิกาชิคาว่าที่มีความภูมิใจในสิ่งแวดล้อมที่ดี “น้ำอร่อย” “อากาศสะอาด” “ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์” เมืองแห่งนี้ได้สร้าง “วัฒนธรรมภาพถ่าย”มานานกว่า30ปี และด้วยพลังของท้องถิ่น ได้มีการพัฒนามา120ปี ปัจจุบันได้มุ่งสร้างความสมดุลในความเป็นอยู่ โดยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการถ่ายรูป โดยมีจิตใจที่ว่า “ถ่าย เก็บ บอกต่อ” จึงขอประกาศตนเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรมการถ่ายรูป” และเชื่อมต่อกับผู้คนในโลกต่อไป

เพื่อให้เมืองเล็กๆสามารถไปพบกับรูปถ่ายทั่วโลกได้
 • สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการถ่ายรูปทั้งในและนอกประเทศเพื่อติดต่อ แลกเปลี่ยนและพัฒนาระหว่างช่างภาพ
 • การจัดเก็บและจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาพถ่าย
เพื่อให้เมืองเล็กๆสามารถสัมผัสกับชาวโลก
 • International Photo Festival
 • แลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่ผ่านวัฒนธรรมการถ่ายรูป
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมการเกษตรและธรรมชาติที่มีค่า
เพื่อให้เมืองเล็กๆนี้สร้างรอยยิ้มให้ชาวโลก
 • สร้างพื้นที่เมืองที่น่าอยู่
 • สร้างพื้นที่เมืองที่เป็นหัวใจแห่งการ “ร่วมมือ,เรียนรู้,สัมผัส,สะท้อน”
 • สร้างพื้นที่เมืองที่เพลิดเพลินกับการ “พูดคุย,สงบ, และ ล้อมรอบ”

การขยายผลต่อไป

 • เก็บในเว็บอัลบั้มของเวบไซต์เมือง
 • เว็บแกลลอรี่เก็บประวัติshashin koshien
 • เวบแกลลอรี่ของช่างภาพที่ได้รางวัล
 • เวบแกลลอรี่กล้อง,หนังสือ,ของสะสม
 • ออกร้านขายกล้อง,รูปถ่าย,หนังสือ เป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • Higashikawa International Photo Festival

  เมืองฮิกาชิคาว่า เมืองแห่งภาพถ่าย ในฤดูร้อนของทุกๆปี จะมีการจัดการประกวดภาพถ่าย ในทุกๆปีจะมีทั้งช่างภาพมืออาชีพและสมัครเล่นมาแข่งขันกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Welcome to Higashikawa