ยินดีต้อนรับสู่ฮิกาชิคาว่า

สูติบัตรแบบใหม่

“สูติบัตรแบบใหม่”ที่ให้คุณเก็บช่วงเวลาพิเศษนี้ไว้นานเท่านาน

เด็กที่เกิดเมืองฮิกาชิคาว่าตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2005 สามารถยื่นขอสูติบัตรแบบใหม่ได้ ถือเป็นการเก็บช่วงเวลาที่สำคัญให้กลายเป็นความทรงจำสุดแสนพิเศษ
การคลอดเป็นช่วงเวลาที่ให้กำเนิดชีวิตใหม่
เป็นช่วงเวลาความรู้สึกที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ เป็นความรู้สึกที่ไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้ ในช่วงเวลาที่ในพบหน้าลูกน้อยที่รอมานานเป็นครั้งแรก ถือเป็นความรู้สึกดีใจจนสุดแสนจะบรรยาย
สูติบัตร ก็ถือเป็นเอกสารสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของความดีใจและการวาดฝันอนาคตของลูกน้อย
การเติบโตของลูกน้อยที่เกิดมาจากความอ่อนโยนและความอบอุ่นได้มาเต็มเต็มความฝันและความหวังของพ่อแม่ สูติบัตรก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นที่ระลึกของช่วงเวลานั้น
สูติบัตรแบบใหม่ ได้เปลี่ยนให้การยื่นสูติบัตรเป็นพิธีที่แสนพิเศษ ถือเป็นการต้อนรับชีวิตใหม่เข้าสู่ครอบครัวที่อบอุ่น
สูติบัตรแบบใหม่ของเมืองฮิกาชิคาว่า เป็นของขวัญแก่ลูกน้อยที่เกิดมา ถือเป็นที่ระลึกแห่ง “ช่วงเวลา”และ”ความทรงจำ”ที่สำคัญ

ผู้สามารถยื่นขอสูติบัตรแบบใหม่ได้

สูติบัตรแบบใหม่เป็นบริการที่ถือเป็นของขวัญที่ระลึกจากเมืองฮิกาชิคาว่าที่มอบใหม่คู่เด็กที่เกิดใหม่ด้วยใจ จีงอยากจะส่งมอบให้กับมือ โดยต้องมายื่นเรืองกรอกเอกสารและรับเอกสารด้วยตนเอง (ไม่มีบริการส่งไปรษณีย์)
ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสแบบใหม่ มีเงื่อนไขดังนี้

 1. 1. สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเองที่ที่ว่าการเมืองฮิกาชิคาว่า

  ※วันเวลาทำการ วันธรรมดา 8:30-17:15 (ไม่รวมวันหยุดราชการ)

 2. 2. สามารถมายื่นเรื่องได้ด้วยตนเองที่ที่ว่าการเมืองฮิกาชิคาว่า

  ※วันเวลายื่นเรื่อง วันธรรมดา 8:30-17:15 (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
  ※วันหยุดราชการและนอกเหนือเวลาทำการ สามารถยื่นได้ที่รปภ.เพื่อทำเรื่องเดินเอกสารในวันถัดไป

การยื่นขอสูติบัตรแบบใหม่

เอกสารสำคัญ
 • สูติบัตรแบบใหม่
 • ตราประทับ(ที่ใช้ในสูติบัตร)
 • สมุดบันทึกแม่และลูกน้อย
 • ใบประกันสุขภาพ

การยื่นวันธรรมดา

1.สิ่งที่ต้องเตรียม
 1. ทำความเข้าใจข้ออธิบายและข้อควรระวังตอนที่มายื่นเรื่องและรับเอกสารที่ที่ว่าการเมืองฮิกาชิคาว่า

  ※มารับได้วันธรรมดา 8:30-17:15 เว้นวันหยุดราชการ

 2. สามารถยื่นได้ล่วงหน้ากับสถานพยายาลที่จะคลอด

  ※หากไม่ยื่นเรื่องก่อน สามารถยื่นหลังคลอดได้ตามปกติ โดยใช้ใบรับรองเกิดปกติ

2.กรอกเอกสาร
 1. หลังคลอดสามารถไปรับที่สถานพยาบาลที่ออกสูติบัตรได้
 2. กรอกข้อมูล ลงลายเซ็นและรายชื่อคนยื่น
3.ยื่นเอกสาร
 1. นำสูติบัตรแบบใหม่และเอกสารที่กำหนดมายื่นที่ที่ว่าการเมืองฮิกาชิคาว่า
  • สูติบัตรแบบใหม่
  • ตราประทับ (ตราประทับที่ใช้ในสูติบัตรแบบใหม่)
  • สมุดบันทึกแม่และลูกน้อย
  • ใบประกันสุขภาพ

  ※เวลาในการยื่น วันธรรมดา 8:30-17:15

 2. การดำเนินการที่เกียวข้อง(เฉพาะชาวเมืองฮิกาชิคาว่า)
  • เอกสารขอการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุตร
  • เอกสารขอเบี้ยเลี้ยงบุตร
  • ใบแจ้งเก็บค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร(เฉพาะผู้มีประกันสุขภาพรัฐ)
4.ขั้นตอนการยื่น
 • เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารข้างต้น (ใช้เวลาประมาณ40นาที)
 • หากไม่มีปัญหา เจ้าหน้าที่จะประทับวันที่ระลึกลงบอกสูติบัตรที่ระลึก แล้วส่งมอบให้

เวลายื่นเรื่องนอกเหนือเวลาราชการ

วันหยุดราชการและนอกเหนือเวลาทำการ สามารถยื่นได้ที่รปภ.เพื่อทำเรื่องเดินเอกสารในวันถัดไป แต่ไม่สามารถรับใบทะเบียนสมรสในวันนั้นได้

3.การยื่นเอกสาร
 1. กรอกข้อมูลสำคัญลงในซองเอกสารติดต่อ

  ※วันเวลาที่ยื่น, ชื่อนามสกุลผู้ยื่น, ที่อยู่,เบอร์ติดต่อ,วิธีการรับใบสูติบัตรแบบใหม่

 2. ใส่เอกสารต่อไปนี้ลงในซองเอกสารที่กรอกข้อมูลไว้แล้ว
  • ใบสูติบัตรใหม่

  ※ทากาวปิดซองเอกสาร แล้วประทับตราประจำตัวลงบนตำแหน่งที่ที่ปิดซอง

4.การมารับเอกสาร
 • วันถัดมา เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารต่างๆ
 • หากไม่มีปัญหา เจ้าหน้าที่จะประทับวันที่ระลึกลงบอกสูติบัตรที่ระลึก แล้วส่งมอบให้

  ※วันรับเอกสารให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

  • ตราประทับ(ที่ใช้ประทับในสูติบัตร)
  • สมุดบันทึกแม่และบุตร
  • บัตรประกันสุขภาพ
 • การดำเนินการที่เกียวข้อง(เฉพาะชาวเมืองฮิกาชิคาว่า)※เฉพาะวันธรรมดา
  • เอกสารขอการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุตร
  • เอกสารขอเบี้ยเลี้ยงบุตร
  • ใบแจ้งเก็บค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร(เฉพาะผู้มีประกันสุขภาพรัฐ)

วิธีการใช้

 • ใบเกิดที่มอบให้เป็นที่ระลึกให้แก่ลูกน้อยที่เกิดมา โดยจะทำการสำเนาตัวจริงแล้วประทับวันที่ระลึกแล้วมอบให้
 • ที่แผ่นข้อความสามารถแปะรูปถ่ายของพ่อแม่และลูกได้ พร้อมเขียนข้อความจากพ่อแม่ถึงลูก แล้วใส่กล่องแพคเกจ
 • ภายในกล่องแพคเกจ สามารถใส่รูปรอยเท้าและรูปลูกตอนอยู่ในท้องได้ เมื่อปิดฝาก็จะกลายเป็นไทม์แมชชีนให้ลูก
 • สามารถหยิบออกมาดูเมื่อไหร่ก็ได้
 • เมื่อลูกโตขึ้น ก็สามารถมาเปิดดูได้ เหมือนเป็นไทม์แคปซูลของครอบครัว

ส่วนประกอบสูติบัตรแบบใหม่

 • A. ใบสูติบัตร (ที่ใช้ยื่น)
 • B. ใบสูติบัตรที่ระลึก
 • C. แผ่นข้อความ แผ่นตั้งชื่อ

วิธีการใช้ทั่วไป

แนะนำวิธีใช้สูติบัตรแบบใหม่

ก่อนยื่นเรื่อง

กรอกรายละเอียดลงในสูติบัตร แล้วนำมายื่นที่ที่ว่าการเมืองฮิกาชิคาว่า
(อย่าเพิ่งฉีกแผ่นข้อความออก)

หลังยื่นเรื่อง

 • หลังจากยื่นเรื่อง ให้ตัดแผ่นข้อความออกจากส่วนหลัก(ด้านที่มีสองฝั่ง) ประทับตราที่ระลึกแล้วส่งคืน

 • แผ่นข้อความที่ได้คืนมา สามารถแปะรูปพ่อแม่และลูกได้ ที่แผ่นตั้งชื่อ ให้เขียนชื่อของลูก และเขียนข้อความถึงลูกได้

 • สันของตัวกรอบเป็นช่องที่สามารถใส่สูติบัตรที่ระลึก แผ่นข้อความ และ รูปถ่ายได้ รูปถ่ายจะมีช่องหน้าต่างให้มองเห็นจากข้างนอกได้

 • แปะเทปกาวตรงส่วนสัน เป็นการปิดฝา

 • ใบสูติบัตรนี้สามารถเก็บเป็นของล้ำค่าที่จะหยิบมาดูเมื่อไหร่ก็ได้

 • เป็นดั่งไทม์แคปซูลที่รอคอยลูกน้อยเติบโตและมาเปิดดู

ผู้ให้ความสนับสนุน

โครงการสูติบัตรแบบใหม่ ต่อเนื่องมาจากโครงการทะเบียนสมรสแบบใหม่ โดยมาจากรายการทีวี “New design paradise” ของ ช่องฟูจิเทเลบิ โดยผู้ออกแบบคือ ฟูจิโมโตะ ยาสึชิ ผู้กำกับศิลป์ของบริษัทamuseในตอนนั้น

Support:Fujitv「New Design Paradise」+Amuse
Design:Yasushi Fujimoto+Cap

ฟูจิโมโตะ ยาสึชิ
ผู้กำกับศิลป์

ตั้งบริษัทดิไซน์ “CAP” เคยเป็นผู้กำกับศิลป์ให้”VOGUE NIPPON””GQ JAPAN””GINZA””BRUTUS””CASA BRUTUS””REAL SIMPLE””Tokion” และยังเคยเป็นดีไซเนอร์ให้นิตยสารมากว่า100เล่ม และยังเคยเป็นผู้กำกับศิลป์ให้งานโฆษณาหลายชิ้น
ปี1996ได้เปิด gallery ROCKETที่ชินจูกุ และได้เปิดที่ minamiaoyamaในปี2007 เมื่อมีนาคม 2004ได้ทำ “Cap magazine designer’s collective” และยังได้เป็นนักเขียนให้ในโครงการนั้นด้วย ปี2006 ได้จัดทำ “The secret sense of Japanese magazine design”ผ่านเฟสบุ๊ค

Fuji TV “New design paradise”
(เฉพาะพื้นที่ คันโต)※ฉายจบแล้ว

ในการออกแบบสิ่งของแต่ละอย่าง ก็ต่างมีความหมายและมีเหตุผลของสิ่งนั้น แต่ในทุกวันนี้ เราไม่ได้รู้สึกถึงการสดใหม่ของการดีไซน์นั้นเท่าไหร่ ดังนั้นเราจึงให้นักออกแบบหลายคน มาเพิ่มดีไซน์ที่แปลกใหม่ในการใช้ชีวิต ถือเป็นการเข้าใจวัฒนธรรมผ่านการดีไซน์

การถ่ายทำ
ผู้ดำเนินรายการ : ทานิฮาระ โชสึเกะ
แขกรับเชิญ :นักออกแบบที่โดดเด่นจากที่ต่างๆ
ผู้จัดทำ : Amuse

ติดต่อสอบถาม

ใบสูติบัตรแบบใหม่มีบางส่วนที่แตกต่างจากสูติบัตรปกติ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า

 • ※ไม่มีการจัดส่งแบบไปรษณีย์
 • ※เวลาทำการในการติดต่อทางโทรศัพท์ วันธรรมดา 8:30-17:15

ติดต่อสอบถาม

แผนกการตั้งถิ่นฐานชาวเมือง 0166-82-2111

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • ทะเบียนสมรสแบบใหม่

  “ทะเบียนสมรสแบบใหม่”ที่ให้คุณเก็บช่วงเวลาพิเศษนี้ไว้นานเท่านาน

  ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2005ใบทะเบียนสมรสของฮิกาชิคาว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ ที่เป็นเสมือนตัวแทนช่วงเวลาที่ดีของคนสองคน

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ข้าวกระป๋อง hoshinoyume

  ข้าวกระป๋องเป็นสินค้ายอดนิยมที่มีเฉพาะเมืองฮิกาชิคาว่า ที่สามารถซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกได้

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 • “kimi no isu (เก้าอี้ของเธอ)”

  (เก้าอี้ของเธอ)” เก้าอี้ของขวัญแด่ทารกแรกเกิด

  เก้าอี้ของเธอเป็นโครงการมอบเก้าอี้ทำมือจากเมืองให้เป็นของขวัญแสนอบอุ่นแก่การเติบโตของเด็ก

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Commemorative Photo Project

  มีช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายรูปให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและใส่กรอบรูปมอบให้

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Welcome to Higashikawa